Christos Papandreopoulos

Christos Papandreopoulos

Piano lessons
My name is Christos Papandreopoulos and I started teaching from 2011. I find that teaching is an integral part of every musician’s life. When you start teaching what you already know and try to express it with words, you gain a deeper understanding of your own craft.
I am very passionate about creating the correct basis for every young student.
I strive to provide the broadest education possible, with great emphasis on aural skills, improvisation and solid technique.
I find very engaging as well to work with later beginners and adult students who have chosen music as their favourite activity. Together we work to improve their skills and enlarge their capacity to enjoy music.
Educational experience
During my studies I became very interested in the relation between musical analysis and performance and wrote my thesis on it. This research changed my approach to playing and
teaching. For that thesis I received the Frans Schreuder Prize 2016 of the European Piano Teachers Association.
In 2019 I started collaborating with the Online Department of the Conservatorium van Amsterdam in order to create a systematic online piano course for beginners.
Studies
My most important teachers were Pierre-Laurent Aimard at the Hochschule für Tanz und Musik Köln (2016-18) and Ralph van Raat and Willem Brons at the Conservatorium van Amsterdam (2012-16).
Performing
The greatest part of my performing life is dedicated to chamber music. Together with classical saxophonist Andreas Mader we were pronounced one of the winners of the DutchClassical Talent Tour 2019/20 and in 2019 we released our debut CD.

email Christos: [email protected]
website: Duo Mader/Papandreopoulos


Christos Papandreopoulos

Piano les
Mijn naam is Christos Papandreopoulos. Ik begon vanaf 2011 met lesgeven. Ik vind dat lesgeven een integraal onderdeel is van het leven van elke muzikant. Wanneer je begint te onderwijzen wat je al weet en dit met woorden probeert uit te drukken, krijg je een dieper inzicht in je eigen ambacht.
Ik ben erg gepassioneerd over het creëren van de juiste basis voor elke jonge student.
Ik streef ernaar om een ​​zo breed mogelijke opleiding te bieden, met een grote nadruk op auditieve vaardigheden, improvisatie en solide techniek.
Ik vind het ook erg aantrekkelijk om te werken met latere beginners en volwassen studenten die muziek als hun favoriete activiteit hebben gekozen. Samen werken we aan het verbeteren van hun vaardigheden en het vergroten van hun vermogen om van muziek te genieten.
Onderwijs ervaring
Tijdens mijn studie raakte ik erg geïnteresseerd in de relatie tussen muzikale analyse en uitvoering en schreef mijn scriptie erover. Dit onderzoek veranderde mijn benadering van spelen en onderwijs. Voor dat proefschrift ontving ik de Frans Schreuderprijs 2016 van de European Piano Teachers Association.
In 2019 begon ik samen te werken met de online afdeling van het Conservatorium van Amsterdam om een ​​systematische online pianocursus voor beginners te creëren.
Studies
Mijn belangrijkste leraren waren Pierre-Laurent Aimard aan de Hochschule für Tanz und Musik Köln (2016-18) en Ralph van Raat en Willem Brons aan het Conservatorium van Amsterdam (2012-16).
Concerten
Het uitvoeren van het grootste deel van mijn uitvoerend leven is gewijd aan kamermuziek. Samen met de klassieke saxofonist Andreas Mader werden we uitgeroepen tot een van de winnaars van de DutchClassical Talent Tour 2019/20 en in 2019 brachten we onze debuut-cd uit.

e-mail Christos: [email protected]
website: Duo Mader/Papandreopoulos

Meest recente berichten